Vandanalyse for vand fra vandværket

 


Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. 

Vandværket er underkastet et omfattende analyseprogram (tryk her), men for overskueligheden er kun medtaget det mest relevante.

Analyserapport af dec.2020

Analyserapport af sep.2020

Analyserapport af aug 2018
Analyserapport af sep 2017

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.