Gl. Sulsted Vandværk


En kreds af borgere i Gl. Sulsted tog i september 1938 initiativ til dannelse af et fælles vandværk, som fra starten havde ca. 25 forbrugere.

Til finansering af anlægget blev der på den stiftende generalforsamling besluttet at optage et lån på cirka 37.000 kroner, som blev optaget i den daværende Nørresundby Bank.

Den første vandboring blev lavet nord for præstegården og senere udvidet med endnu en. Dette anlæg blev taget ud af drift sommeren 1989. Allerede i 1976 blev der taget initiativ til opførelse af et ny værk på Kuskgårdsvej sydvest for byen, prisen for denne boring og bygningen var ca. en halv million og samme sted blev i 1986 etableret et nyt rensningsanlæg, som fjerner jern og mangan i råvandet. Prisen for rensningsanlægget var godt 200.000 kroner.

Vi har i de senere år fået en del nytilslutninger, så vandværket nu forsyner ca. 250 medlemmer.

Vandværket har i dag ledninger til nabovandværkerne og kan på den måde levere/modtage vand under reparationer m.v.

Mellem Sulsted og Grindsted blev i 2006 etableret et fælles vandværk sammen med vandværkerne Grindsted Vandværk, Vestbjerg Vandværk og Stationsbyens Vandværk, og alle fire vandværker skal årligt aftage en vis vandmængde til supplering af de eksisterende boringer. Det er således ikke tanken at lukke boringer, så længe vandkvaliteten er i orden.

I 2013 blev vandværket på Kuskgårdsvej ombygget med frekvensstyret pumper, ny rentvandsbeholder og vandværket kan nu betjenes over en fiberforbindelse, hvor alarmer bliver modtaget hos forskellige personer tilknyttet vandværket.

Da ombygningen var færdig i 2013 blev vandværket fremvist for interesserede og 75 års jubilæet blev samtidig fejret.