Aktuelt

Opdatering fra Gl. Sulsted Vandværk 20/2-2023:

 

Gl. Sulsted vandværk Generalforsamling 2023.

Årets generalforsamling, i Gl. Sulsted Vandværk, finder sted 23. marts 2023 kl. 19:00 på Sulsted kro.

Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

---------------------------

Årsopgørelsen for vandforbruget og hermed afregning kommer 1. Marts

Grundet en fejl, er 1. marts sat som betalingsdato ved PBS, i stedet for 1. februar som normalt. Så i år er opgørelsen derfor en måned forsinket.

Det beklager vi.

Facebook gruppe

Gl. Sulsted Vandværk er nu kommet på Facebook: Besøg Facebook gruppe

Gruppen er for vandværkets medlemmer og administreres af vandværkets bestyrelse. Den benyttes primært til at informere om bestyrelsens arbejde, møder, planlagt anlægsarbejde og status på evt. driftsforstyrrelser

 

 

Husk du bor ovenpå dit drikkevand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.