Aktuelt

Normal drift

---------------------------

Facebook gruppe

Gl. Sulsted Vandværk Facebook: Besøg Facebook gruppe

Gruppen er for vandværkets medlemmer og administreres af vandværkets bestyrelse. Den benyttes primært til at informere om bestyrelsens arbejde, møder, planlagt anlægsarbejde og status på evt. driftsforstyrrelser

Husk du bor ovenpå dit drikkevand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.