Aktuelt

Gl. Sulsted vandværk ordinær generalforsamling 2024.

Årets generalforsamling, i Gl. Sulsted Vandværk, finder sted 20. marts 2024 kl. 19:00 på Sulsted kro.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning

3. Det revidere regnskab forlægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år 
forlægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

---------------------------

Facebook gruppe

Gl. Sulsted Vandværk Facebook: Besøg Facebook gruppe

Gruppen er for vandværkets medlemmer og administreres af vandværkets bestyrelse. Den benyttes primært til at informere om bestyrelsens arbejde, møder, planlagt anlægsarbejde og status på evt. driftsforstyrrelser

Husk du bor ovenpå dit drikkevand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.