Måleraflæsning

Her har De mulighed for at sende vandværket oplysning om: 

Deres årlige måleraflæsning
Deres ejendoms målerstand i forbindelse med fraflytning. 


Efter afsendelse vil de modtage en udskriftskvittering, hvoraf de til vandværket fremsendte oplysninger vil fremgå.